จำนวนผู้เข้าเครดิตฟรี | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาบนมือถือ | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน 

00320547
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
24
453
1694
316586
24
10730
320547

01/03/2019 01:12

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

ico arrow เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2554
         ฉบับที่ 1/2554 รายละเอียด ico click

ico arrow เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2554
         ฉบับที่ 2/2554 รายละเอียด ico click

ico arrow พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2556 ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 รายละเอียด ico click

ico arrow พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2542 รายละเอียด ico click

ico arrow พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555 รายละเอียด ico click

ico arrow พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2510 รายละเอียด ico click

ico arrow ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามเครดิตฟรี | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาบนมือถือ | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน ว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
         ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2555 (ผู้ช่วยแพทย์จีน) รายละเอียด ico click

ico arrow ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งส่วนราชการหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนในความควบคุม
         ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 (ผู้ช่วยแพทย์จีน) รายละเอียด ico click

ico arrow ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเครดิตฟรี | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาบนมือถือ | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน สถานพยาบาล รายละเอียด ico click